Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Việt-Nhật đối thoại cấp cao về hợp tác nông nghiệp
Quản lý công nghệ vật liệu nano trong đời sống
Lần đầu tiên nhà khoa học Việt Nam có tên trong danh sách “ảnh hưởng lớn nhất” thế giới

Pages

Dịch vụ

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ

1. Đọc tài liệu tại chỗ:

    * Báo - tạp chí: Mỗi lượt được mượn 3 tên báo – tạp chí và trả lại vị trí cũ sau khi đọc.

    * Sách:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin trong phiếu ruột sách và để phiếu tại quầy thủ thư;

- Mỗi lượt được mượn 3 quyển;

- Sách bị mất trang hoặc có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư;

- Sách đọc xong phải mang đến quầy thủ thư để làm thủ tục trả.           

2. Mượn tài liệu về nhà:

- Thủ tục mượn: Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin có trên phiếu mượn;

- Mỗi lượt được mượn 6 quyển trong thời gian 3 tuần. Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, phải đến gia hạn và được giải quyết trong trường hợp không có người chờ mượn. Mỗi lần gia hạn được 7 ngày và không quá 3 lần;

- Kiểm tra tài liệu trước khi làm thủ tục mượn, nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho thủ thư.DỊCH VỤ THU PHÍ

Bảng danh mục dịch vụ thu phí

dich vu thu phi-1.jpg